Werkhandschoenen en de Arbo

Veiligheidshandschoenen

Ook onze wetgever is, terecht, van mening dat het dragen van de juiste werkhandschoenen van essentieel belang is voor het goed functioneren en de gezondheid  van de werknemer. Op het arbo portaal geeft de wetgever een aantal instructies, richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van werkhandschoenen. De overheid typeert deze overigens als veiligheidshandschoenen. Hiermee wil zij de nadruk leggen op de bijdrage aan de algehele veiligheid, dankzij het dragen van werkhandschoenen.

Allereerst wordt geadviseerd om een adequate risico-inventarisatie te maken. Wanneer er geen duidelijk inzicht is in de risico's die worden gelopen is het niet mogelijk gericht de juiste handschoenen in te zetten. Naast een inventarisatie dient ook op regelmatige basis een evaluatie plaats te vinden. Omstandigheden kunnen immers wijzigen, waardoor nieuwe of andere risico's kunnen ontstaan. Juist dit punt wordt vaak vergeten. Wanneer er een inventarisatie gedaan is wordt soms jarenlang doorgewerkt met hetzelfde handboek. Een periodieke evaluatie van risico's en maatregelen kan vervelende verassingen voorkomen.

Soorten werkhandschoenen

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid herkent de volgende soorten handschoenen:

Aangezien arbo portaal gericht is op de bescherming van de handen, en niet op de bescherming van de producten waarmee gewerkt wordt (dit valt onder de hygiëne wetgeving) wordt hier niet de wegwerphandschoenen en de foodhandschoenen benoemd. Bij Bowork hebben we bij onze handschoenen ingedeeld conform de hierboven benoemde soorten. Op deze manier sluiten wij aan bij de wetgever en kunt u gemakkelijk zien waarvoor de handschoenen bedoeld zijn en welke risico's ze tegen gaan.

Naast de indelingen in soorten, kunnen handschoenen ook worden ingedeeld op basis van de ernst van het gevaar waartegen bescherming wordt geboden. Deze indeling gaat op basis van drie categorieën: Categorie 1, 2 en 3.  Hierbij beschermen de werkhandschoenen in categorie 1 tegen minimale risico's. Handschoenen in categorie 2 beschermen tegen middelzware risico's. Denk hierbij aan snijbestendige handschoenen. In categorie 3 zitten de handschoenen die beschermen tegen onomkeerbare of dodelijke risico's. Hierbij moet u denken aan de (meeste) handschoenen die chemisch bestendig zijn of die beschermen tegen extreme hitte, kout of elektriciteit.

Eisen werkhandschoenen

Uiteraard stelt onze wetgever ook eisen aan de werkhandschoenen. Het gaat hier om minimale eisen.

  • Handschoenen moeten daadwerkelijk een adequate bescherming bieden tegen de risico's waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Handschoenen moeten in verschillende maten beschikbaar zijn, zodat alle medewerkers ergonomisch verantwoorde werkhandschoenen kan dragen. Net als bij werkschoenen is het dragen van de juiste maat van essentieel belang. Een verkeerde maat handschoenen kan en zal geen optimale bescherming bieden. Sterker nog, het levert extra gevaren op.
  • Handschoenen moeten voorzien zijn van het CE keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de geldende wetgeving binnen de E.E.R.
  • Er moet een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij de handschoenen geleverd worden.

Bij Bowork verkopen we enkel werkhandschoenen die aan deze eisen voldoen. Koopt u uw handbescherming bij Bowork, dan weet u zeker dat het goed zit. 

 

Winkelmand