MVO & Duurzaam ondernemen

Bowork heeft zich gecommitteerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hiermee willen wij onze footprint minimaliseren, zorgen voor prettige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en een positieve impact hebben op de omgeving waarin wij opereren. Kortom: Werken met respect voor de mensen, aarde en de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het echte rendement van een onderneming niet blijkt uit de getallen onder aan de streep, maar in het in staat zijn om zo te ondernemen dat toekomstige generaties ook nog van onze planeet kunnen genieten. 

Mensen

Onze medewerkers willen wij een veilige werkomgeving bieden. We hebben het dan zowel over de fysieke veiligheid als de mentale veiligheid. 
Om de fysieke veiligheid van onze medewerkers te waarborgen hebben we een handboek Veilig Werken opgesteld. Dit handboek bevat diverse protocollen voor de verschillende werkzaamheden waarbij de fysieke veiligheid van de collega’s voorop staat. Dit handboek wordt periodiek gecheckt door een externe partij. Daarnaast voeren wij ook periodiek de wettelijke risico-inventarisatie en evaluatie uit. Hierbij worden alle risico’s die de medewerkers tijdens het werk lopen geïnventariseerd en de maatregelen om deze risico’s tegen te gaan geëvalueerd op effectiviteit.

Minimaal vier maal per jaar hebben we een personeelsoverleg waarbij de preventiemedewerker en de BHV-ers verslag doen van hun werkzaamheden en ervaringen. Voorafgaand aan deze overleggen worden individuele gesprekken gevoerd met de collega’s waarbij zij hun zorgen en ervaringen kunnen delen. De uitkomst hiervan wordt door de preventiemedewerker meegenomen in een plan van aanpak.

Minimaal net zo belangrijk is de fysieke veiligheid van onze collega’s. Zo hebben we regels over hoe we met elkaar omgaan en zijn er verschillende mogelijkheden om eventueel grensoverschrijdend gedrag te melden. Zowel intern als extern. Hiervoor hebben wij een extern persoon ingeschakeld die fungeert als commissaris van de onderneming met veiligheid als portefeuille.

Onze gedragscode is heel duidelijk; Wij staan voor een, in alle opzichten, veilige werkomgeving waarin alle medewerkers worden ingezet in hun kracht en kunnen zijn wie ze zijn. 
Wanneer medewerkers zich verder willen ontwikkelen is daar alle ruimte voor. Wij faciliteren cursussen en opleidingen voor huidige collega’s en zijn daarnaast erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen. Ook stellen we jaarlijks diverse BBL-stageplaatsen beschikbaar.

Aarde

In onze onderneming willen wij onze footprint minimaliseren en het liefst CO2 neutraal opereren. Als leverancier aan de eindgebruiker zitten wij aan het einde van de keten. Een keten die begint bij de fabrikant. Echter willen wij ons niet verschuilen achter de keten en hebben daarom zelf de volgende maatregelen genomen. 


Wat doen we zelf?

Om de reisbewegingen tussen woon-werk te verminderen hebben wij enkel medewerkers in dienst die uit de omgeving komen. Het grootste gedeelte van onze medewerkers woont op fietsafstand van onze vestigingen. Ons wagenpark is drastisch uitgedund en bestaat enkel uit elektrische of hybride voertuigen. We beperken het reizen zo veel mogelijk door gebruik te maken van de digitale vergadermogelijkheden. Indien mogelijk gebruiken we het openbaar vervoer om op onze afspraken te komen. Zowel onze winkel als ons magazijn is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze pakketten verzenden we op een CO2-neutrale manier met ons pakketpartner DPD. Iedere jaar krijgen wij van hen een certificaat waaruit blijkt dat de volledige CO2 uitstoot is gecompenseerd. Onze hoofdvestiging, de winkel, heeft geen gasaansluiting. De benodigde stroom die wij jaarlijks gebruiken wekken wij op met eigen zonnepanelen. Hiermee zijn wij minimaal energieneutraal en zelf energiepositief doordat wij meer stroom opwekken dan dat we gebruiken. Het stroomverbruik minimaliseren wij onder meer door te werken met led verlichting, gesloten deuren en door verspilling tegen te gaan door zo veel mogelijk apparaten ’s avonds en in het weekend uit te zetten. Onze andere vestiging, waar het kantoor, fotostudio en het magazijn gevestigd zijn, krijgt in 2023 voldoende zonnepanelen om energieneutraal- en energiepositief te zijn. In beide vestigingen is paperless werken de norm. Bij het verwerken van webshop orders ontkomen we er niet aan om papier te gebruiken. We werken echter alleen met 100% gerecycled papier en gerecyclede toners. Uiteraard doen wij ook aan afval scheiden. 
De hosting van onze webshops vindt plaats in CO2-neutrale data centers waar de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Ook wordt er gebruikt gemaakt van groene stroom. Ook bij ons verpakkingsmateriaal denken wij aan het milieu. Bij ons geen fancy dozen met ons eigen logo erop. Nee, wij hergebruiken het verpakkingsmateriaal van onze leveranciers. En houden wij kartonnen dozen van onze leveranciers over? Dan brengen wij dit naar een speciale papiercontainer zodat het gerecycled kan worden. 


Wat doen onze leveranciers?

Binnen de keten is een enorme daadkracht om de productie en de distributie van werkkleding en veiligheidsschoenen te verduurzamen. We zien een toenemende herplaatsing van de productie, dan wel assemblage, van het verre oosten naar Europa. Ook de arbeidsomstandigheden in de fabrieken hebben een blijvende aandacht en steeds meer fabrikanten laten hun productielocaties certificeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hierbij wordt onder meer gebruikt gemaakt van derde partijen als Intertek.nl. Daarnaast worden de productieprocessen ge-audit en gecertificeerd op duurzaamheid. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van derde partijen als worldfavor.com. Diverse fabrikanten laten hun CO2-uitstoot compenseren door partijen als treesforall.nl. Hoe belangrijk het bij bovenstaande ook is, het zijn maatregelen aan de achterkant van de keten die zich voltrekken buiten het zicht van de eindgebruiker. De laatste jaren gebeurt er ook steeds meer aan de voorkant van de keten. Zo is voor een circulaire economie, een economie waarbij nieuwe producten (deels) worden gemaakt van gerecyclede materialen, ook een stroom van gebruikte goederen van de consument naar de producent nodig. Hiertoe zijn diverse initiatieven gelanceerd. In Nederland is op het gebied van de werkschoenen de Circulair Footwear Alliance één van de meest succesvolle initiatieven waarbij bij de dealers gebruikt schoeisel wordt ingenomen die vervolgens worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuw veiligheidsschoeisel. Deze circulaire werkschoenen bestaan uit gerecyclede materialen die ook na gebruik (hoogwaardig) kunnen worden hergebruikt. Voor wat betreft de kleding bestaan er verschillende initiatieven zoals Make it work again en verschillende Rewear collecties. Onze verwachting en onze inzet bij de gesprekken met fabrikanten, is dat er steeds meer samengewerkt zal gaan worden bij het inzamelen van gebruikt schoeisel en gebruikte kleding. Door dit te combineren met CO2 neutrale fabricageprocessen is de footprint van onze sector aanzienlijk vermindert en zal dit zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen. 

Omgeving

Naast onze zorg voor onze collega’s en de aarde willen wij ook een positieve impact hebben op onze omgeving. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt onder meer uit ons partnership met Groot Nieuws Radio. Een christelijke radiozender die wij financieel ondersteunen. Daarnaast zijn wij betrokken bij de plaatselijke voedsel- en kledingbank. Deze ondersteunen wij niet alleen financieel maar ook door het doneren van werkkleding voor cliënten van de voedselbank. Eenmaal per jaar kopen wij een partij goederen in waarvan de opbrengst ten goede komt van een goed doel. De laatste jaren is dit goede doel het Prinses Beatrix Spierfonds geweest. Bij het selecteren van media waarin of waarop wij reclame-uitingen laten zien en horen houden wij vast aan onze principes en gedragscode. Dit geldt ook voor de overige reclame- en sponsoruitingen. Een mooi voorbeeld van een spontane actie om een positieve invloed te hebben op onze omgeving is dat wij medio 2022 onze mobiele showroom hebben gedoneerd aan een stichting die deze heeft omgebouwd tot en ingezet als mobiele gaarkeuken in Oekraïne.

 

Tot slot

Het duurzaam ondernemen is meer dan alleen iets op papier zetten. Als directie van een bedrijf kan je iets vinden en bedenken, maar de gehele onderneming moet erachter staan en het uitvoeren. Middels dit artikel hebben wij geprobeerd uiteen te zetten wat wij op dit gebied doen. Is het volledig? Nee. Is het voldoende? Nee, het kan altijd beter. Maar het is wel waar wij als kleine organisatie op inzetten. Simpelweg omdat het niet gaat om wat we onder aan de streep overhouden. Maar omdat er over een aantal jaar een derde generatie klaar staat om de kar te gaan trekken, omdat er echt iets moet veranderen met de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of heeft u nog verbeterpunten voor ons, neem dan contact met ons op. 

Winkelmand