Hulp nodig? Bel mij terug
9,4
Reviews
Plan route

Privacy policy

Privacy Statement

Bowork.nl hecht grote waarde aan privacy. Daarom worden persoonsgegevens door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermd. In al onze activiteiten zijn wij gericht op het nakomen van de geldende privacy wetgeving.

In dit privacy statement leggen we uit hoe we met cookies en persoonlijke informatie omgaan.


Cookies

Verwerken van uw bestelling

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Tevens hebben wij gegevens nodig om tot een financiële afronding van de transactie te komen. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Bowork.nl kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Als u bij Bowork.nl kiest voor achteraf betalen worden de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Bowork.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vordering gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Als u bij Bowork.nl een account aanmaakt, slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.


Verstrekking aan derden

Bowork.nl kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw orders en gegevens te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Bowork.nl en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Bowork.nl optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Bowork.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Bowork.nl.

Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.


Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Bowork de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.


Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 033-2985934 of per e-mail via info@Bowork.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouders (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Bowork.nl
Het Steenland 3
3751 LA Bunschoten


Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen via e-mail aan info@bowork.nl of per telefoon via +3133 2985934.